Skip to content

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu i administrowaniu powierzonych mi danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informuję o następujących kwestiach:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Marcyniuk Refleksologia, ul. Legnicka 10, 80-150 Gdańsk.
  2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować elektronicznie, na email kontakt@nullmarcyniuk.com
  3. Przekazywane mi dobrowolnie dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytania, umawianie spotkań terapeutycznych, fakturowania / rozliczeń oraz utrzymywanie rejestru kontaktów do moich Klientów
  4. Mogą Państwo zwrócić się do mnie w dowolnym momencie z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
  5. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w odpowiednio zabezpieczony sposób, tak, aby nie dostały się w niepowołane ręce, ani nie zostały utracone.
  6. Rejestry zbiorów danych prowadzę w formie elektronicznej oraz papierowej.
  7. Dane osobowe w nich zawarte będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, zakończenia prawnie wymaganego czasu przechowywania dokumentów finansowych dla prowadzonej działalności gospodarczej lub do momentu wycofania przez Państwo zgody na ich przetwarzanie.
  8. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Nie są i nie będą przekazywane do państw trzecich.
  9. W razie nieprawidłowości, mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy lub wykonania usługi.