Mechanizm lojalności wg Ustawień Systemowych

Bert Hellinger opracował wiele koncepcji dotyczących ustawień rodzinnych, w tym również koncepcję lojalności do rodzica. Według Hellingera, lojalność do rodzica jest jedną z podstawowych sił, które wpływają na nasze zachowania i decyzje w życiu.

Mechanizm lojalności do rodzica według ustawień rodzinnych Berta Hellinger polega na tym, że każde dziecko naturalnie i automatycznie czuje się zobowiązane do lojalności wobec swojego rodzica. Ta lojalność jest bezwarunkowa i trwa przez całe życie dziecka, niezależnie od tego, jakie są relacje między rodzicami a dzieckiem.

Lojalność do rodzica jest związana z tzw. porządkiem miłości, który określa, kto jest w rodzinie ważniejszy i kto ma pierwszeństwo w otrzymywaniu miłości i uwagi. Porządek ten jest zwykle ustalany na podstawie hierarchii wiekowej, a więc starsi członkowie rodziny mają pierwszeństwo przed młodszymi.

Przykładowo, jeśli rodzic jest alkoholikiem i wymaga pomocy, dziecko, które jest lojalne wobec niego, może poświęcić swoją własną karierę, związki czy życie, aby pomóc rodzicowi w wyjściu z nałogu. W innym przypadku dziecko może pójść śladami rodzica i również z miłości do rodzica również zostać alkoholikiem i podświadomie dążyć do destrukcji.

Proces terapeutyczny polega na uświadomieniu sobie tych ukrytych mechanizmów lojalności i nauczeniu się, jak z nimi pracować. Celem terapii jest zwykle odnalezienie równowagi między lojalnością do rodzica, a własnym potrzebom i pragnieniom, tak aby można było żyć pełnią życia, jednocześnie szanując i kochając swoją rodzinę.

#ustawieniarodzine #sesjaterapruczna #swiadomyrozwoj