System rodzinny

Cześć dziś kilka słów o tym co to jest system rodzinny.

System rodzinny – to historia, która dzielisz od momentu poczęcia w systemie pokoleniowym. To ich doświadczenia są w nas i każdy ma zasoby, zdolności, aby stanąć do traumy i przeżyć z tym co nas spotyka w życiu. Dzięki temu budujemy nasza lepszą zdolność do przeżywania życia na własnych warunkach.

Wyróżniamy systemy:

  1. rodzice i dziadkowie – genetyczni ojcowie i mamy, które rodziły. Między mama, a dzieckiem jest wieź wszystkich przodków i ich doświadczeń,
  2. przodkowie genetyczni – nie przywiązuje się do Imion i twarzy. Nie znamy ich osobiście,
  3. rodzeństwo – nie tylko żyjące również te nie narodzone, zapomniane i nieuznane,
  4. wcześniejsi partnerzy,
  5. wszystkie osoby połączone ze sobą energia seksualną.

Masz pytania?

  • Jak się masz w swoim systemie rodzinnym?
  • Jak dobrze go znasz?