Wystawa „Agnieszka w Krainie Kuhailana”

Polecam moją wystawę w Kresowym Zaścianku, Horyszów 4, 22-455 Miączyn k Zamościa. Wernisaż w sobotę, 17 sierpnia 2019 godz. 17:00. Wstęp wolny.

Więcej informacji na facebooku.