Wystawa „Konie na Kresach”

Zdjęcia zostały zrobione na Zamojszczyźnie, jest to zbór prac prezentujących sylwetki koni arabskich w rożnych porach roku.